STWFF CYMYSG :: termau ac amodau

cysylltwch a ni : polisi moesol : termau ac amodau : ail-dylunio y cynnyrch : cysylltiadau cyfeillgar
  1. Bydd derbyn yr archeb yn dibynnu ar fod stoc ar gael.
  2. Bydd archebion yn cael eu anfon pan bydd taliad llawn wedi ei dderbyn.
  3. Bydd rhaid dyddiadu ac anfon sylw o unrhyw honiad dros niwed neu prinder i Hipo Hyfryd o fewn 10 diwrnod i anfon yr archeb i chi. Bydd rhaid hefyd cynnwys dyddiad yr infois.
  4. Yn ystod y 15 diwrnod cyntaf ar ol anfon yr archeb i chi, medrwch ddychwel y llyfrau ryseitau, mor belled bod dim niwed iddynt, er mwyn cael ad-daliad llawn llai costau postio a phacio.
  5. Mae Hipo Hyfryd yn cadw'r hawl i newid manylion, blasau a phrisau unrhyw eitem ar unrhyw bryd.
  6. Trwy anfon archeb i ni, rydych yn cytuno i'r termau ac amodau.

polisi preifatrwydd

Pan fyddwch yn anfon archeb i ni trwy ein siop ar-lein, byddwn yn derbyn eich e-bost, enw a chyfeiriad post. Byddwn yn dileu y gwybodaeth yma o'n peiriannau cyn gynted fod yr archeb wedi ei anfon atoch. Gwnewn hyn er mwyn diogeli eich gwybodaeth personol, rhag ofn bydd yr annhebygol yn digwydd a bod ein peiriannau yn dioddef rhyw fyg direidus.