STWFF CYMYSG :: ail-dylunio y cynnyrch

contact us : ethical policy : terms and conditions : product redesign : friendly links

Achos roedd genna i ychydig iawn o adnoddau pan dechreuais y busnes, roedd rhaid gwneud popeth fy hunan, and roedd hyn yn cynnwys y gwaith dylunio i gyd a stwff brandio. Roedd hyn yn bell o fod yn un o fy nghryfderau, felly yn gynnar yn 2007 llwyddais gael ychydig o arian o Lywodraeth Cynulliad Cymru i ail-dylunio y logo a'r paciau o'r dechrau. Trwy'r broses yma, fe ges i fy arwain gan Malin Flynn o Design Wales.

Ar ol tipyn o gyffro yn chwilio am ddylunydd, ffeindiais gwmni bach dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) o'r enw Kutchibok. Roeddant yn wych i weithio gyda, a roedd y cynlluniau a'r datblygiadau pacio y neithon nhw i mi yn well na medrwn i fyth fod wedi gobeithio am.

Rydw i'n caru'r iaith Gymraeg a roeddwn i wrth fy modd fod medru ei ddefnyddio o fewn fy siocledau. Gyda hyn newidwyd yr enw o "the happy hippo" i "hipo hyfryd" a dechreuodd y pacio ddefnyddio Cymraeg a Saesneg gyda'i gilydd.

ail-dylunio y logo

Ar ol gwario amser maith yn dod i fyny a'r hen enw, the happy hippo, dysges fod yr enw wedi ei farcfasnachu a byddai'n rhaid ei newid. Yn bersonol, dwi ddim yn ffan o bobl yn medru berchen cyfyniad o eiriau a roeddwn i'n anfodlon iawn i newid enw fy siocledau. Ond ar ol awr yn pori trwy fy ngeiriadur Cymraeg roeddwn wedi dod i fyny a sawl gair roeddwn yn hoffi pan y cyfunwyd a hipo, gan gynnwys heddwch, hardd, a hoenus. Ond yr un a safodd allan oedd hyfryd, sydd yn golygu hawddgar/teg/braf, a fe'i ynganwyd hyv-rud, gyda'r pwyslais ar y tri llythyren gyntaf.

old design

 

new design

old logo of the happy hippo vegan chocolates new logo for hipo hyfryd vegan chocolate

Y tri dyluniad i ddod yw'r logos eraill a gyflwynwyd gan y dylunwyr, ond ni gaeth eu dewis am resymau ymrywiol. Roeddwn yn caru yr hipo pinc gorffwyll, ond pan cyflwynodd y dylunwyr syniadau i'r pacio doeddant ddim yn edrych mor dda a'r cynllun a ddewiswyd.

ail-dylunio'r pacio

Blwch card syml pinc wedi ei satinio oedd y pacio gwreiddiol, gyda llawes papur i esbonio beth oedd ynddo. Roedd yn bosib ei compostio a roeddwn yn hoff ohono, ond roedd un peth o'i le arno a roedd rhaid i'w gyweirio: fe'i mewngludwyd o Tseina. I leihau y nifer o filltiroedd cludiant oedd yn gysylltiedig a'r siocledau, penderfynais ail-dylunio y bocs a'i gael ei wneud yn lleol gan ddefnyddio card wedi ei ail-gylchu ac inciau llysiau.

Mae'r argraffwyr sydd yn gwneud y bocsys yn gwmni bach o sir Caerloyw o'r enw Premier Press.

hen focs

 

bocs newydd

old packaging for the happy hippo vegan chocolates new packaging for the hipo hyfryd vegan chocolate

Mae'n bleser ac yn ddifyrrwch i ddweud bod ein bocsus wedi ennill gwobr dylunio rhyngwladol yn 2008. Cystadleuaeth Pacio Ifanc 2008.

wefan dwyieithog

Yr ystod yr Eisteddfod roeddwn yn helpu allan ar y stondin figaniaid gydag ychydig o bobl gwych eraill. Synnodd un ohonyn nhw, o'r enw Menna, fi gan gynnig i gyfieithu prif rhannau fy wefan am ddim. Yn wir i'w gair mae wedi bod yn help mawr yn cyfieithu darnau helaeth o'r wefan, a rydw i'n ddiolchgar iawn fy mod nawr yn medru cynnig i bobl ddewis Cymraeg i'r rhan fwyaf o'r tudalennau.