STWFF CYMYSG :: polisi moesol

cysylltwch a ni : polisi moesol : termau ac amodau : ail-dylunio y cynnyrch : cysylltiadau cyfeillgar

Prif ffocws ein polisi moesol yw lleihau traul a gwella effeithlonrwydd rhediant dyddiol yr hypo hyfryd. Bydd unrhyw buddsoddiad neu bancio gan y busnes yn cael ei wneud trwy siannelau moesol.

Egwyddorion

 • Bydd busnes yn cael ei gynnal gyda sylw i'r amgylchedd, ei gynefin a bioamrywiaeth.
 • Mae gweithredau'r busnes yn cael eu asesu yn reolaidd yn erbyn ufudd-dod i'r polisi yma.
 • Mae ystyriaethau amgylcheddol yn cael sylw o fewn pob perderfyniad busnes.
 • Mae'r gweithwyr yn cael eu annog i weithio mewn modd sydd yn gyfrifol i'r amgylchedd.
 • Mae'r darparwyr yn cael eu annog i weithredu mewn modd sydd yn gyfrifol i'r amgylchedd, a mae'r annogaeth yma yn amod o unrhyw ddarpariaeth.

Nwyon Ty-gwydr

 • Lleihau defnydd egni trwy rhaglenni ymwybyddiaeth a trwy dylunio effeithlonrwydd i mewn i unrhwy adeiladau, cyfarpar, teithio a chludiant, ac ymarferion gweithio eraill.
 • Bydd cludiant cyhoeddus yn cael ei annog ar bob lefel o'r busnes.

Adnoddau

 • Lleihau defnydd dwr a defnyddiau trwy rhaglenni ymwybyddiaeth a trwy dylunio effiethlonrwydd i mewn i adeiladau newydd, cyfarpar ac ymarferion gweithio.
 • Lleihau defnydd, ail-defnyddio, ac ail-gylchu gwastraff caled lle mae'n synhwyrol yn economaidd ac amgylcheddol i wneud hyny. Lle mae'r dewisiadau yma ddim ar gael, bydd gwastraff caled yn cael ei waredi yn y modd mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol bosib.
 • Bydd ffafr yn cael ei roi i ddarpariaeth o defnydd sydd wedi ei ail-gylchu neu adnoddau adnewyddiol. Osgoi darpariaeth sydd o rhywogaeth mewn perygl.

Nwyddau Niweidiol

 • Lleihau defnydd cemegion niweidiol neu rhau sydd ddim yn diraddio.
 • Lleihau defnydd nwyddau sydd yn lleihau oson mewn defnyddiau pacio a ddarparwyd, rhewgellyddion, a systemau tan gan pennu cyfarpar newydd sydd heb y fath defnyddiau ac ail-leoli systemau presennol fel y cyfeirwyd gan deddfwriaeth.

Anifeiliaid

 • Dydi arbrofi ar anifeiliaid ddim yn cael ei gefnogi gan y busnes a bydd pob cynnyrch a brynwyd yn cael ei brynu gyda hyn mewn meddwl.
 • Bydd dim cynnyrch a seilwyd ar anifeiliaid yn cael ei ddefnyddio gan y busnes.