SIOCLED :: gwyn peli cacao

peli siocled un-flas : gwyn bariau cacao : siocled yfed

chocolate white picture - gourmet vegan chocolate

Rydw i wrth fy modd i gyflwyno fy siocled diweddaraf i chi, y peli siocled cacao gwyn. Gan ddefnyddio blasau mwyn meddal y menyn cacao a blas unigryw echdyniaeth fanila, rydw i wedi gwneud pel siocled sydd yn fy atgoffa o siocled gwyn ond heb y melysder di-angen a drodd fi i mewn i blentyn gor-egniol hunllefus. Mae gan y pel siocled ei hun cynnwys cacao uchel (46%), diolch yn rhannol i'w orchudd siocled organig tywyll ond hefyd achos faint o menyn cacao sydd yn ffurfio y ganash.

Mae'r bocs yma yn cynnwys 4 pel siocled, yn pwyso cyfanswm o 50g ac yn costio £3.95.

gwyn peli cacao
Blas swmpus siocled gwyn heb y melysder di-angen.
**dangos cynhwysion**     Cynhwysion:-
Siocled* (siwgwr*, swp cocoa*, menyn cocoa*, powdwr fanila*, emwlsiffeydd – soya lecithin*), menyn cocoa, agave nectar, triagl gwenith* (heb glwten) ac echdynnaeth fanila.
*cynhwysion organig

Gall y peli siocled cynnwys elfennau ol o llaeth a cnau. Am mwy o wybodaeth ar hyn, ewch YMA


   Ychwanegwch i'r cert